Blog

נא להכיר: ברכת הנחמה

נא להכיר: ברכת הנחמה   במסכת ברכות, הגמרא דנה לגבי נוסח הברכות המרכיבות את ברכת המזון “תנו רבנן: סדר ברכת המזון כך היא – ברכה ראשונה ברכת הזן, שניה ברכת הארץ, שלישית בונה ירושלים, רביעית הטוב והמטיב, ובשבת מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה, ואומר קדושת היום באמצע. (מח:) לא ברור מלשון הברייתא אם “נחמה” הוא שמה Read more about נא להכיר: ברכת הנחמה[…]

המנהג בקטלוניא לאכול אורז וקטניות בפסח

המנהג בקטלוניא לאכול אורז וקטניות בפסח   מדברי ג’ עמודי הוראה מתברר שבקטלוניא התירו בפשטות לאכול אורז וקטניות בפסח אם אין בהם חשש של תערובת חמץ. הריב”ש בתשובותיו (סי’ תכ’) התיר מדינא, בתנאי שלא היה חשש לתערובת חמץ, וז”ל: “הפניצו דוחן שמו בלשון רז”ל ומותר לאכלו בפסח אם אין בו תערובת חמץ אחר לפי שהוא Read more about המנהג בקטלוניא לאכול אורז וקטניות בפסח[…]

נוסח קטלוניא: קווי יסוד בתפילות הקבע ומערכת הפיוטים

נוסח קטלוניא: קווי יסוד בתפילות הקבע ומערכת הפיוטים   מאמר זה מציג את התשתית המחקרית שבבסיס הסידור (סידור קטלוניא) ומסכם את המאפיינים העיקריים של תפילות הקבע ושל מערכת הפיוטים במנהג קטלוניא. בנוסף למאמר רשימה מפורטת של כל הפיוטים המופיעים בל”ב כתבי-יד, שהם הלב והליבה של נוסח קטלוניא   The Catalan Nusach: Main contours of the Read more about נוסח קטלוניא: קווי יסוד בתפילות הקבע ומערכת הפיוטים[…]

The Ramban’s Prayer Unearthed

Ramban’s Newly Discovered Prayer printed for the first time in ‘Sidur Catalunya’     בַּקָּשָׁה לָרַב רִ’ מֹשֶׁה בַּרִ’ נַחֲמַן זלה”ה אָנָּא אָדוֹן הַמַּמְצִיא בְּלִי מַמְצִיא · וְחַשַּׁב מַחֲשָׁבָה וְכֹחַ מִכֹּחַ לְפוֹעַל הוֹצִיא אוֹר מֵאִיר לְכָל הַמְּאוֹרוֹת תְּחִלָּה וְסוֹף לְכָל הַמְּאוֹרוֹת · אִמֲרוֹת ײ אֲמָרוֹת טְהוֹרוֹת · אָנָּא בְּכֹחֲךָ הַנֶּעֱלָמָה הַזַּכָּה וְהַטְּהוֹרָה כּוֹנֵן מַחְשְׁבוֹתַי לַעֲבוֹד Read more about The Ramban’s Prayer Unearthed[…]

יהדות קטלוניה

יהדות קטלוניה יהדות קטלוניה (קטלוניא, בספרות הרבנית ובכתבי־היד) הייתה קהילה יהודית שהתקיימה בחצי האי האיברי, בממלכות הנוצריות של קטלוניה, ולנסיה ומיורקה עדגירוש ספרד בשנת רנ”ב (1492). שיא תפארתה היה במאות ה-12, ועד 14, בהן שגשגו שני מרכזי תורה חשובים בברצלונה ובג’ירונה. יהדות קטלוניה פיתחה מאפיינים ייחודיים שכללו סידור תפילה משלה (נוסח קטלוניה)[1], מנהגים ומסורת פסיקת הלכה. למרות שבקטלוניה היו מנהגים ונוסח תפילה Read more about יהדות קטלוניה[…]

סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים

סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים   האדרת והאמונה לחי עולמים                   26 177 כל ברואי מעלה ומטה יעידון יגידון (ר’ שלמה אבן גבירול)               36 187 יריבי תריב ומחריבי תחריב (יהודה; תחינה ליום שני)                      61 יבואונו רחמיך ומרום הקשיבה (תחינה)                 68 ה’ ארכו בגלות שני (לוי אבן אלתבאן?)                  68 למה תהיה כאיש נדהם (לוי אבן אלתבאן)  69 Read more about סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים[…]

קריאת התורה לפי נוסח יהודי אלג’יר

 לימוד טעמי המקרא – לפי החוברת טעמים בראשית בראשית נח לך לך וירא חיי שרה תולדות ויצא וישלח וישב מקץ ויגש ויחי שמות שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים תרומה תצוה כי תשא ויקהל פקודי ויקרא ויקרא צו שמיני תזריע מצורע אחרי מות קדושים אמור בהר בחוקותי תזריע מצורע אחרי קדושים במדבר במדבר נשא בהעלותך Read more about קריאת התורה לפי נוסח יהודי אלג’יר[…]

La tradición litúrgica de los judíos de Argelia. Taller de Etnomusicología – Universidad de Bar-Ilán (2000)

Después de la entrevista realizada en Radio Sefarad “El descubrimiento del «sidur» y «nusaj» catalanes” mucha gente me ha pedido los enlaces para poder escuchar las grabaciones del ‘Taller de Etnomusicología’ que se celebró en Israel el año 2000  en nombre de la Facultad de Música de la Universidad de Bar-Ilán, por iniciativa de “Renanot, Read more about La tradición litúrgica de los judíos de Argelia. Taller de Etnomusicología – Universidad de Bar-Ilán (2000)[…]