Blog

יהדות קטלוניה

יהדות קטלוניה יהדות קטלוניה (קטלוניא, בספרות הרבנית ובכתבי־היד) הייתה קהילה יהודית שהתקיימה בחצי האי האיברי, בממלכות הנוצריות של קטלוניה, ולנסיה ומיורקה עדגירוש ספרד בשנת רנ”ב (1492). שיא תפארתה היה במאות ה-12, ועד 14, בהן שגשגו שני מרכזי תורה חשובים בברצלונה ובג’ירונה. יהדות קטלוניה פיתחה מאפיינים ייחודיים שכללו סידור תפילה משלה (נוסח קטלוניה)[1], מנהגים ומסורת פסיקת הלכה. למרות שבקטלוניה היו מנהגים ונוסח תפילה Read more about יהדות קטלוניה[…]

סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים

סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים   האדרת והאמונה לחי עולמים                   26 177 כל ברואי מעלה ומטה יעידון יגידון (ר’ שלמה אבן גבירול)               36 187 יריבי תריב ומחריבי תחריב (יהודה; תחינה ליום שני)                      61 יבואונו רחמיך ומרום הקשיבה (תחינה)                 68 ה’ ארכו בגלות שני (לוי אבן אלתבאן?)                  68 למה תהיה כאיש נדהם (לוי אבן אלתבאן)  69 Read more about סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים[…]

קריאת התורה לפי נוסח יהודי אלג’יר

 לימוד טעמי המקרא – לפי החוברת טעמים בראשית בראשית נח לך לך וירא חיי שרה תולדות ויצא וישלח וישב מקץ ויגש ויחי שמות שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים תרומה תצוה כי תשא ויקהל פקודי ויקרא ויקרא צו שמיני תזריע מצורע אחרי מות קדושים אמור בהר בחוקותי תזריע מצורע אחרי קדושים במדבר במדבר נשא בהעלותך Read more about קריאת התורה לפי נוסח יהודי אלג’יר[…]