Blog

יהדות קטלוניה

יהדות קטלוניה יהדות קטלוניה (קטלוניא, בספרות הרבנית ובכתבי־היד) הייתה קהילה יהודית שהתקיימה בחצי האי האיברי, בממלכות הנוצריות של קטלוניה, ולנסיה ומיורקה עדגירוש ספרד בשנת רנ”ב (1492). שיא תפארתה היה במאות ה-12, ועד 14, בהן שגשגו שני מרכזי תורה חשובים בברצלונה ובג’ירונה. יהדות קטלוניה פיתחה מאפיינים ייחודיים שכללו סידור תפילה משלה (נוסח קטלוניה)[1], מנהגים ומסורת פסיקת הלכה. למרות שבקטלוניה היו מנהגים ונוסח תפילה Read more about יהדות קטלוניה[…]

סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים

סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים   האדרת והאמונה לחי עולמים                   26 177 כל ברואי מעלה ומטה יעידון יגידון (ר’ שלמה אבן גבירול)               36 187 יריבי תריב ומחריבי תחריב (יהודה; תחינה ליום שני)                      61 יבואונו רחמיך ומרום הקשיבה (תחינה)                 68 ה’ ארכו בגלות שני (לוי אבן אלתבאן?)                  68 למה תהיה כאיש נדהם (לוי אבן אלתבאן)  69 Read more about סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים[…]