המנהג בקטלוניא לאכול אורז וקטניות בפסח

המנהג בקטלוניא לאכול אורז וקטניות בפסח   מדברי ג’ עמודי הוראה מתברר שבקטלוניא התירו בפשטות לאכול אורז וקטניות בפסח אם אין בהם חשש של תערובת חמץ. הריב”ש בתשובותיו (סי’ תכ’) התיר מדינא, בתנאי שלא היה חשש לתערובת חמץ, וז”ל: “הפניצו דוחן שמו בלשון רז”ל ומותר לאכלו בפסח אם אין בו תערובת חמץ אחר לפי שהוא …

המנהג בקטלוניא לאכול אורז וקטניות בפסח Read More »