סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים

סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים   האדרת והאמונה לחי עולמים                   26 177 כל ברואי מעלה ומטה יעידון יגידון (ר’ שלמה אבן גבירול)               36 187 יריבי תריב ומחריבי תחריב (יהודה; תחינה ליום שני)                      61 יבואונו רחמיך ומרום הקשיבה (תחינה)                 68 ה’ ארכו בגלות שני (לוי אבן אלתבאן?)                  68 למה תהיה כאיש נדהם (לוי אבן אלתבאן)  69 Read more about סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים[…]