Sale!

Sidur Catalunya: Oracions diàries. Ritu català (eBook – pdf)

Original price was: ₪35.00.Current price is: ₪25.00.

This new edition of the Sidur Catalunya includes Tefil·lot for weekdays, Rosh Chodesh, etc. and is revised, corrected and expanded based on new manuscripts. Includes Halakhot, traditions, commentaries and explanations in Catalan.
For this new edition, a special Font has been used, designed and inspired on the early Hebrew printing press from Livorno, and which includes the special symbol for the Name of God and the cantillation signs (Ta’ameh ha-Miqrah).

 

ISBN: 978-965-598-447-7
Number of pages: 416
Date of publication: 2023

 

Sample pages

Availability: In stock

Aquesta nova edició del Sidur Catalunya inclou les Tefil·lot pels dies feiners, Roix ‘Hodeix, etc. i està revisada, corregida i ampliada en base a nous manuscrits. Inclou Halakhot, costums, comentaris i explicacions en català.
Per a aquesta nova edició s’ha utilitzat una tipografia especial dissenyada i inspirada en les primeres impremtes hebrees de Liorna i que inclou el símbol especial pel Nom de Déu i els signes de cantil·lació (Ta’amé ha-Miqrà).

 

Pàgines de mostra
en_USEnglish