Nerot ‘Hanukkà

Com cal encendre les llumeneres de ‘Hanukkà segons el Minhag Catalunya.

Com és sabut, als posqim hi ha tres opinions principals de com cal encendre les llumeneres de ‘Hanukkà.

1) L’opinió del Xul’han ‘Arukh i el Ramà: la primera nit s’encén la llumenerea de la dreta de la ‘Hanukkiyà. La segona nit, s’hi afegeix una llumenera a l’esquerra de la primera, i es comença a encendre des de l’esquerra i se segueix cap a la dreta.

2) L’opinió del Taz (Turé Zahav) i el Pri Megadim: la primera nit s’encén la llumenera de l’esquerra. A la segona nit, s’hi afegeix una llumenera a la dreta de la primera i s’encén de dreta a esquerra.

3) L’opinió del Maharxal i el Gaon de Vílna: sempre es comença a encendre la llumenera que està més a prop de l’entrada, i després s’encenen les llumeneres que la segueixen. És a dir, si es col·loca la ‘Hanukkiyà a la banda esquerra de l’entrada, començarà des de la llumenera dreta i s’encendrà cap a l’esquerra, i si es col·loca a la dreta de la porta o finestra, primer s’encendrà la llumenera esquerra i després les de la dreta.

Hem descobert als manuscrits que el costum de Catalunya era com la segona opinió (l’opinió del Taz i el Pri Megadim):

«La primera nit, es col·loca la llumenera a l’esquerra de la persona que l’encén, al principi de la llàntia que és a l’entrada, i la segona nit [s’hi afegeix una llumenera] al seu costat per tal que comenci a encendre des de la segona llumenera, que està a la dreta [de la primera]. Així doncs, cal encendre primer la llumenera nova i no la llumenera sobre la qual ja s’havia beneït la nit anterior. D’aquesta manera farà amb les successives llumeneres, encendreà primer la llumenera que s’afegeix nova aquella nit, tal com vam aprendre en nom de ribbí Xemuel fill de ribbí David. També s’acostuma a cremar els blens i les restes de l’oli tot fent una foguera, i malgrat que es consideren objectes de miçvà, no es dipositen a la guenizà, tal com van establir els rabins pel que fa a altres objectes de miçvà

Ms. Guenzburg 821 – Any 5112 (1352).

en_USEnglish