הרה”ג רבי יעקב פרץ שליט”א על מנהג קטלוניא שלא לומר כל נדרי

he_ILHebrew