נא להכיר: ברכת הנחמה

נא להכיר: ברכת הנחמה   במסכת ברכות, הגמרא דנה לגבי נוסח הברכות המרכיבות את ברכת המזון “תנו רבנן: סדר ברכת המזון כך היא – ברכה ראשונה ברכת הזן, שניה ברכת הארץ, שלישית בונה ירושלים, רביעית הטוב והמטיב, ובשבת מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה, ואומר קדושת היום באמצע. (מח:) לא ברור מלשון הברייתא אם “נחמה” הוא שמה …

נא להכיר: ברכת הנחמה Read More »